Kwaliteit

Kwaliteit

KiBG keurmerk

Sinds 2023 draagt Mutatio Zorg Nederland het keurmerk van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Dit betekent dat de instelling voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria. Meer informatie over het KIBG-keurmerk kunt u vinden op de website van KIBG (www.kibg.nl)

Mutatio Zorg Nederland hecht veel waarde aan de mening van cliënten en samenwerkingspartners. Het streven is om na iedere behandeling een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit gebeurt digitaal, aan de hand van een CQi-GGZ-VZ-AMB vragenlijst die is goedgekeurd door verschillende partijen in de GGZ-zorgverlening.

De CQ-index is ontwikkeld om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren. De evaluatie is gericht op de ambulante gezondheidszorg.

Aan het eind van elk jaar wordt gekeken wat de gemiddelde scores zijn en welke verbeterpunten uit de metingen worden meegenomen.

In 2024 zal met name worden gekeken naar verdere optimalisatie van de behandeling, met name op het gebied van het gebruik van eHealth modules en het samen beslissen met de cliënt.

Kwaliteitsstatuut

Hier vindt u het Goedgekeurd kwaliteitsstatuut van Mutatio Zorg Nederland GGZ-kwaliteitsstatuut.

ROM

Wij meten het effect van je behandeling met Routine Outcome Measurement (ROM). Bij de start en het einde van de behandeling (en soms ook tussentijds) vragen wij je om een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over je psychische gezondheid. Op deze manier kunnen wij in de gaten houden of de behandeling het gewenste effect heeft.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op voor een afspraak of vrijblijvend advies