Generalistische en kortdurende behandeling

Generalistische en kortdurende behandeling

Mutatio Zorg streeft naar generalistische en kortdurende behandelingen. Generalistisch betekent dat er met een brede blik naar uw situatie wordt gekeken. Wanneer de hulpvraag en behandeldoelen duidelijk zijn, gaan we samen de vorm van behandeling bepalen en dit wordt beëindigd zodra u (met hulp van hetgeen u geleerd heeft en/of via eHealth) weer voldoende in uw kracht staat en verder kunt, eventueel met inzet van uw netwerk. Als er meer zorg nodig is, nemen wij dit mee in de vervolgzorg. De behandeling is altijd kortdurend, tot ongeveer 750 minuten directe en indirecte tijd. Het is belangrijk om bij aanvang een goede inschatting te maken van hetgeen u nodig heeft. Indien nodig wordt er in overleg met uw doorverwezen naar zorg die beter aansluit op uw situatie

Maatschappelijke autonomie

De Basis GGZ en Specialistische GGZ zijn een onderdeel van de basiszorgverzekering. Om de GGZ zorgverlening betaalbaar te houden zijn er afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt zodat de zorg niet ‘verstopt’ raakt. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van de nodige zorg. Daarom behandelen we zo kort mogelijk en richten we ons op uw eigen kracht. Elke stap vooruit betekent dat u minder zorg nodig heeft en als de voortuitgang dusdanig is wordt de zorgverlening in consensus beëindigt. U krijgt de nodige handvatten mee om zelfstandig verder te kunnen en soms betrekken we uw netwerk bij de behandeling. Ook kunt u eHealth modules als nazorg krijgen, afhankelijk van uw wensen, behoeften en mogelijkheden.

eHealth- online behandelingen en consulten

eHealth is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de gezondheidszorg. Het stelt cliënten in staat zelf de regie te nemen over hun gezondheid. Bij Mutatio Zorg combineren we face-to-face gesprekken met online interventies en bieden volledige online interventiebehandelingen aan (blended care).
Tijdens de behandeling krijgt u de mogelijkheid om tussen de sessies door informatie op te zoeken, opdrachten te maken en andere oefeningen uit te voeren via eHealth (blended-care). Iedere cliënt krijgt een eigen pagina in het EHealth programma Therapieland aarop alle informatie voor de desbetreffende cliënt staat. Beveiligde communicatie tussen de behandelaar en de cliënt is op deze wijze geborgd.
In het intakegesprek wordt aan u gevraagd of u actief gebruik wilt maken van EHealth. Als dat het geval is, zal de behandelaar regelmatig documenten met psycho-educatie of vragenlijsten voor u klaarzetten die u op een door u gewenst tijdstip kunt lezen en/of invullen. Hetzelfde geldt voor eventuele opdrachten. Klachteninventarisaties en correspondentie naar uw huisarts zijn ook beschikbaar in dit programma zodat transparantie is gewaarborgd. Uiteraard zijn u en de behandelaar de enige die toegang hebben tot uw persoonlijke pagina.
Vindt u het een grote stap om naar de psycholoog te gaan? Bent u slecht ter been, ziek, woont u in het buitenland of wilt u liever niet naar een psycholoog in uw nabije omgeving? U kunt altijd contact met ons opnemen, telefonisch of via e-mail. Ook wanneer u meer achtergrondinformatie wilt over een GGZ vraagstuk kunt u contact met ons opnemen. We zullen samen bekijken wat de beste oplossing is voor uw vraag. Een groot voordeel van online GGZ- dienstverlening is dat het vanuit huis kan. U hoeft er de deur niet voor uit.

Als de eHealth zorg eindigt….

Wanneer de behandeling wordt afgesloten, behoudt u toegang tot uw EHealth modules. Ook is het mogelijk dat u één of meer modules krijgt bij het afsluiten van uw behandeling zodat u zelfstandig verder kunt werken.
De berichtenmodule blijft standaard 6 maanden beschikbaar, zodat u ook na afsluiting -indien nodig- contact kunt hebben met en vragen kunt stellen aan de behandelaar.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op voor een afspraak of vrijblijvend advies