Forensische zorg

Forensische zorg

Mutatio Zorg Nederland is een ambulante forensische zorgaanbieder. Maar wat betekent ambulante forensische zorg? Ambulante forensische zorg verwijst naar outreachende zorg die aan cliënten met een justitiële titel wordt verleend, dus de zorg komt naar de cliënt toe!
Om welke zorg gaat het dan? Het gaat om zorg aan mensen met een justitiële titel en waarbij er vaak sprake is van een psychische stoornis, verstandelijke beperking en/of verslaving. De zorg kan worden verleend tijdens detentie, als er sprake is van schorsende voorwaarden of in afwachting van een rechterlijke uitspraak.
Mutatio Zorg Nederland biedt outreachende zorg en komt bij de cliënten thuis of in diens leefomgeving. Door middel van op maat gemaakte begeleiding is resocialisatie het doel, waarbij de kans op recidive wordt geminimaliseerd. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt op eigen benen leert te staan, al dan niet met langdurige zorg en ondersteuning (via WMO of WLZ). Er is niets wat meer voldoening geeft dan het gevoel van maatschappelijke erkenning en meetellen in de samenleving: het hebben van een maatschappelijke status!

Forensische zorg met een cultureel sensitief randje en op een transculturele wijze zijn het specialisme en de expertise van Mutatio Zorg Nederland. Elke cliënt heeft minimaal één hulpverlener in zijn/haar team met dezelfde achtergrond en/of taal waardoor er sprake is van maatwerk per cliënt. Herkenning is de sleutel tot begrip!

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op voor een afspraak of vrijblijvend advies