Begeleid wonen – kamertraining

Begeleid wonen - kamertraining

Naast de outreachende zorgverlening biedt Mutatio Zorg Nederland begeleid wonen op kleine schaal aan in de vorm van kamertraining. In deze woonvoorzieningen deelt de cliënt de woning met andere medebewoners met een forensische titel. De cliënt betaalt de huur, doet boodschappen, bereidt zijn/haar eigen maaltijden en houdt zijn/haar eigen kamer schoon. Dit alles met als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten (maatschappelijke autonomie). Het is een kamertraining met als doel: op eigen benen leren staan. Een voorwaarde is dat er een forensische titel van ten minste twee jaren afgegeven is door de Rechtbank en/of het toezichthoudend orgaan.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op voor een afspraak of vrijblijvend advies