Visie

Ons streven is “u roept en wij zijn er “.  Wij werken samen met mensen en niet voor mensen.

MZN B.V. biedt zorg, behandeling en ondersteuning met als doel om kwetsbare cliënten te voorzien van goede en passende zorg en/of ondersteuning binnen de mogelijkheden en individuele ontwikkellijn van de mens met een hulpvraag. Als je vastloopt in het leven dan kan het knap lastig zijn om in de chaos, de orde te creëren.
MZN B.V. is geen organisatie die een cliënt als een papieren dossier behandelt en een 9-17 uur mentaliteit heeft.
Een mens is geen papiertje en daarom werken wij 7 dagen per week naar gelang de behoefte en noodzaak. 
Alleen zo kan er richting worden gegeven in een chaos die voor een cliënt niet te overzien is.

MZN B.V. werkt zowel herstel-ondersteunend als herstelgericht. Immers de meest bereikbare kwaliteit van leven is een constructief proces die behouden dient te worden. Zowel kwetsbaren als minder kwetsbaren hebben recht om geholpen te worden met als doel: volwaardige deelname aan de samenleving – want iedereen telt mee!

Binnen de maatschappij zijn wij allen mens en om een ander die zorg te bieden kunnen wij vanuit MZN B.V. met de passende kennis, kunde en kwaliteit de hulp- of zorgbehoevende mens op de juiste wijze zorg bieden en ondersteunen.

Wij werken vanuit het alles onder één dakprincipe en dit betekent dat wij specialisten inzetten voor de specifieke hulpvraag/vragen vanuit een multidisciplinair team. Van maatschappelijk werkers, psychologen, levenservaringsdeskundigen tot juristen. Wij zijn er voor zowel het individu als de overheid, justitie en zorginstellingen (macro-meso-micro).

Juist omdat wij al jaren werkzaam zijn in zowel het sociale als het zorg- en veiligheidsdomein bezitten wij voor de cliënt, justitie, lagere overheden en zorginstellingen de nodige en juiste expertise binnen de genoemde domeinen die wij ter beschikking stellen. Kennis is delen zodat wij allen sterker worden.