Missie

Missie

MZN B.V. is een organisatie die met anders werken meer wil bereiken. Het anders werken kenmerkt zich doordat wij als organisatie ons eigen zorgbeleid vormen waarbij de mens centraal staat.
De maatschappij vraagt en vergt veel van de mensen die moeite hebben om autonoom te participeren binnen de hedendaagse maatschappij. Hierdoor kan niet iedereen meedoen en dit mag niet de bedoeling zijn. Wij werken daarom ook contextgericht waarin wij verder gaan dan een ander zorgbedrijf. Om dit te bewerkstelligen hebben wij ook alle benodigde expertise en disciplines in huis.

MZN B.V. zorgt ervoor dat eenieder op basis van eigen vermogen, wensen, behoefte en doelen een kwalitatief leven kan en mag leiden. In een tijd dat de eigen verantwoordelijkheid vereist is, tonen wij aan dat dit niet altijd haalbaar is en gevraagd mag worden van een cliënt die niet kan meekomen in de eigen verantwoordelijkheidsmaatschappij.
MZN B.V. begeleidt en zorgt op mens- en oplossingsgerichte wijze op een dergelijke manier dat wij de mens ondersteunen, rekening houdend met de eigen kracht en vermogen doch binnen de dwangkaders van justitie.
Kwaliteit en tijd is waar het om draait in het leven. Vanuit onze kernaanpak werken wij samen met de cliënt naar een passende leefwijze waarbij de maatschappelijke veiligheid hoog in het vaandel is en het recidiverisico beperkt blijft.

Onze missie is om een impact te hebben op de levenskwaliteit van de cliënten. Dit doen wij door de zelfredzaamheid en zelfregie bij de cliënt te vergroten of aan te passen naar de gewenste levenskwaliteit.
Binnen de missie wordt rekening gehouden met diverse levensovertuigingen en etnische afkomst van cliënten.
Dit in ogenschouw genomen onderscheidt MZN B.V. zich van andere organisaties binnen het cultureel-sensitief werken (inclusie). Binnen ons zorgaanbod is de ambulante begeleiding en behandeling de rode draad van onze corebusiness.

De belangrijkste pijlers van MZN B.V. zijn:

  • Mensen eerst
  • Vitaliteit
  • Zelfstandigheid
  • Zelfredzaamheid
  • Zelfmanagement
  • Resocialisatie
  • Mogen meedoen in de maatschappij