Missie

Missie

Missie van Mutatio Zorg Nederland

Onze missie is om een impact te maken op de levenskwaliteit van onze cliënten. We bereiken dit door het vergroten of aanpassen van de zelfredzaamheid en zelfregie van de cliënt, in overeenstemming met de gewenste levenskwaliteit. Dit proces omvat maatschappelijk herstel en een herstelgerichte benadering.

Bij onze missie houden we rekening met de diverse levensovertuigingen en etnische achtergronden van onze cliënten. Hiermee onderscheidt Mutatio Zorg Nederland B.V. zich van andere organisaties, door een focus op cultureel-sensitief en transcultureel werken, wat bijdraagt aan inclusie. Diagnostiek, behandeling en ambulante begeleiding vormen de kern van ons zorgaanbod.

Mutatio Zorg Nederland B.V. is een organisatie die met een unieke werkwijze meer wil bereiken. Deze werkwijze kenmerkt zich door het ontwikkelen van een eigen zorgbeleid waarbij de mens centraal staat, met het doel om passende zorg te bieden die afgestemd is op de intensiteit van de zorgvraag, variërend van laag tot complex.

De hedendaagse maatschappij stelt hoge eisen aan mensen die moeite hebben om autonoom te participeren. Het is onaanvaardbaar dat niet iedereen hieraan kan voldoen. Daarom hanteert onze organisatie een contextgerichte aanpak die verder gaat dan wat andere zorgbedrijven bieden. We beschikken over de benodigde expertise en disciplines om dit te realiseren.

Mutatio Zorg Nederland B.V. streeft ernaar dat iedereen, uitgaande van eigen vermogen, wensen, behoeften en doelen, een kwalitatief hoogwaardig leven kan leiden. In een tijd waarin eigen verantwoordelijkheid benadrukt wordt, erkennen wij dat dit niet altijd haalbaar is voor cliënten die niet kunnen voldoen aan de eisen van een verantwoordelijkheidsmaatschappij. Onze zorg draagt daarom bij aan persoonlijk, maatschappelijk en sociaal herstel, ter versterking van de maatschappelijke autonomie.

Mutatio Zorg Nederland B.V. levert op een mens- en oplossingsgerichte wijze zorg die past bij de behoeften van de cliënt, met respect voor diens eigen kracht en mogelijkheden. Kwaliteit en tijd staan centraal in het leven. Vanuit deze kerngedachte werken we samen met de cliënt aan een passende levensstijl, waarbij maatschappelijke veiligheid en levenskwaliteit van groot belang zijn.

De belangrijkste pijlers van Mutatio Zorg Nederland B.V. zijn de volgende:

  • Mensen eerst
  • Vitaliteit
  • Maatschappelijke autonomie
  • Participatie
  • Zelfmanagement
  • Resocialisatie
  • Mogen meedoen in de maatschappij