WMO

WMO

De WMO betekent ondersteuning en geen zorg. Het uitgangspunt is in hoeverre iemand regie heeft over zijn of haar leven en wat de mate is van maatschappelijke autonomie (zelfstandigheid en zelfredzaamheid). Om dit goed in beeld te brengen werkt de gemeente met leefdomeinen, zoals huisvesting, financiën, ADL, geestelijke gezondheid, etc. Als iemand bijvoorbeeld niet in staat is om uit de schulden te komen, wordt er gekeken naar de oorzaken of redenen, aangezien schulden vaak een gevolg zijn.
Mutatio Zorg Nederland biedt maatwerk aan als het gaat om ondersteuning via een cultureel sensitieve benadering, waarbij rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld taal of geloof. Aangezien de WMO een vrijwillig kader heeft, zal de hulpvraag door de hulpbehoevende zelf geformuleerd worden. Als dit echter te ingewikkeld is, kan het gemeentelijk loket hierin meedenken.
Binnen de WMO wordt er ketengericht en ook netwerkgericht gewerkt, wat betekent dat er zowel individueel als collectief gewerkt wordt ten behoeve van het ondersteuningstraject dat passend is bij de cliënt.
Waar het om gaat in de WMO: zoveel mogelijk zelf doen en wat niet lukt, dient onderzocht te worden op mogelijkheden!

De aanpak is als volgt:

De intaker van Mutatio Zorg Nederland zal aan de hand van een zelfredzaamheidsanalyse (ZRM) de leefdomeinen grondig doornemen met de hulpbehoevende, waarbij ook de verwachtingen, wensen en behoeften aan bod komen. Vervolgens zal de intaker een vertaalslag maken naar de mate van ondersteuning, de intensiteit, de duur en het gewenste resultaat.
Op basis van deze informatie wordt er een ondersteuningsplan opgesteld, dat tevens het startpunt van de ondersteuning vormt. De ondersteuning zal doorgaans bij de cliënt thuis plaatsvinden of op een locatie van Mutatio Zorg Nederland.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op voor een afspraak of vrijblijvend advies