Home

Mensen eerst...

Zorg & Begeleiding

Wij bieden begeleid wonen, ambulante begeleiding en behandeling aan mensen die vastlopen in het dagelijks leven en een justitiële titel hebben.

Persoonlijke aandacht

De cliënt staat centraal in de hulp en zorgverlening en er wordt zowel herstel- als oplossingsgericht te werk gegaan. De cliënt staat centraal.

Deskundig

Het team bestaat uit deskundige professionals en expertise waarbij ook met levenservaring.

Geen wachtlijsten

Op korte termijn een intakegesprek. Na een melding pakken wij snel door en nemen binnen 24 uur contact met de melder.

Wie zijn wij?

Velen kennen Mutatio Zorg Nederland BV. nog niet. Wij zijn een relatief nieuwe mede-speler binnen het forensisch zorgveld. MZN B.V. is een organisatie met 20 jaar ervaring binnen het sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein.

Wij staan voor jarenlange kennis, deskundigheid en kwaliteit binnen het sociaal-, zorg-, justitieel- en veiligheidsdomein. Ons werkgebied bestrijkt Zuid Holland, Utrecht en Noord Holland.

MZN B.V. is een organisatie welk bestaat uit specialisten, behandelaars en begeleiders met jarenlange opgebouwde kennis, kunde, kwaliteit en levenservaring. De medewerkers van MZN B.V. maken gebruik van een unieke multidisciplinaire aanpak met als uitgangspunt dat we de problemen samen met de cliënt kunnen aanpakken. Samenwerken is waar het om draait en dit is ook de basis van onze zorgverlening: alleen is maar alleen en samen bereik je meer!

Niet iedereen kan meedoen in deze prestatiegerichte maatschappij echter kan iedereen wel een plek krijgen wat past bij de behoefte om te kunnen participeren in de maatschappij. Ambulante zorg is leidend in ons aanbod en het is de basis van ons zorgaanbod. Onze zorgverlening kan plaatsvinden bij de cliënt thuis, op locatie of bij een hulpverlenende organisatie.

Onze partners

Meer weten over ons zorgaanbod?

Heeft u als cliënt of justitiële organisatie vragen over ons zorgaanbod dan kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de backoffice, zie onderstaande link.