Home

Mutatio Zorg Nederland: Zorg op maat met hart voor diversiteit
Laten wij samenwerken voor een leven vol zingeving en onafhankelijkheid, waarbij wij zorg bieden die past bij jouw eigen situatie, culturele achtergrond en persoonlijke doelen.
Neem contact op

Zorg & Begeleiding

Wij bieden begeleid wonen, ambulante begeleiding en behandeling aan mensen die vastlopen in het dagelijks leven en een justitiële titel hebben.

Persoonlijke aandacht

De cliënt staat centraal in de hulp en zorgverlening en er wordt zowel herstel- als oplossingsgericht te werk gegaan. De cliënt staat centraal.

Deskundig

Het team bestaat uit deskundige professionals en expertise waarbij ook met levenservaring.

Geen wachtlijsten

Op korte termijn een intakegesprek. Na een melding pakken wij snel door en nemen binnen 24 uur contact met de melder.

Mutatio Zorg Nederland: Maatwerk in zorg met respect voor diversiteit

De maatschappij is divers en dat geldt ook voor de leefwijzen van mensen. In een diverse samenleving is het belangrijk om open te staan voor andere leefwijzen en om onze medemens te respecteren. Diversiteit betekent dat onderlinge omgang niet langer vanzelfsprekend is. De norm zou daarom moeten zijn dat wij rekening houden met elkaar. Dit vraagt om oprechte wederzijdse interesse in onze medemens, zodoende ook in elkaar.

Helaas kunnen wij niet van elke persoon verwachten dat hij of zij in een normatief jasje past. Daarom kijkt Mutatio Zorg Nederland door een gekleurde bril naar de medemens. Waar kom je vandaan? Waarmee dient een zorgverlener rekening te houden, kijkend naar de religie, traditie of cultuur van een zorgbehoevende? Door interesse te tonen in iemands achtergrond en cultuur, kun je de band versterken en begrip ontwikkelen voor elkaars verschillen. Kortom: elke mens heeft maatwerk nodig, en daar staat Mutatio Zorg Nederland voor.

Forensische zorg

Forensische zorg met een cultureel sensitief randje en op een transculturele wijze zijn het specialisme en expertise binnen Mutatio Zorg Nederland. Elke client heeft minimaal één hulpverlener in zijn/haar team met dezelfde achtergrond en/of taal, waardoor er...

GGZ

Mutatio Zorg Nederland biedt zorg binnen de BGGZ/SGGZ (18+) op locatie (thuis of op een andere gewenste locatie).Onze behandeling richt zich op het begrijpen van de diversiteit in de achtergrond van onze patiënten, inclusief hun taalkundige, psychosociale en culturele achtergrond...

Particuliere GGZ

Wij bieden ook geestelijke gezondheidszorg op particuliere basis. Dit betekent dat het GGZ traject door de cliënt bekostigd dient te worden en vergoedt de zorgverzekeraar niets. Ook is een doorverwijzing van de huisarts niet leidend. Het voordeel is dat er maatwerk...

Forensische zorg

Forensische zorg met een cultureel sensitief randje en op een transculturele wijze zijn het specialisme en expertise binnen Mutatio Zorg Nederland. Elke client heeft minimaal één hulpverlener in zijn/haar team met dezelfde achtergrond en/of taal, waardoor er...

Particuliere GGZ

Wij bieden ook geestelijke gezondheidszorg op particuliere basis. Dit betekent dat het GGZ traject door de cliënt bekostigd dient te worden en vergoedt de zorgverzekeraar niets. Ook is een doorverwijzing van de huisarts niet leidend. Het voordeel is dat er maatwerk...

WMO

De WMO betekent ondersteuning en geen zorg. Het uitgangspunt is in hoeverre iemand regie heeft over zijn of haar leven en wat de mate is van maatschappelijke autonomie (zelfstandigheid en zelfredzaamheid). Om dit goed in beeld te brengen werkt...

Zakelijke trainingen

Om de kloof tussen verschillende culturen, religies, voorkeuren en subculturen te verkleinen is niets minder dan oprechte interesse nodig en het hebben van inzicht in de eigen normen en waarden. Na de training zult u en verfrissende kijk hebben op...

Onze partners

Meer weten over ons zorgaanbod?

Heeft u vragen over ons zorgaanbod of trainingen dan kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de backoffice, zie onderstaande link.