Kernactiviteiten

Kernactiviteiten van Mutatio Zorg Nederland B.V.

Mutatio Zorg Nederland B.V. hanteert een cliëntgerichte aanpak. Vanuit dit perspectief staan de wensen, behoeften en capaciteiten (zowel verstandelijk als lichamelijk) van de cliënt centraal. Deze worden geïnventariseerd en gerealiseerd binnen de grenzen van het mogelijke. Mutatio Zorg Nederland B.V. streeft ernaar actief bij te dragen binnen het domein van zorg en veiligheid en participeert, waar mogelijk, in ketenzorgprojecten.

Mutatio Zorg Nederland B.V. stemt de zorg af op de behoeften van de cliënt en voorziet in de benodigde zorg en ondersteuning. De behoeften per doelgroep worden gepeild. In samenwerking met ketenpartners wordt gezocht naar initiatieven op het gebied van zorgverlening en/of ondersteuning. Samen met partners in het ketenveld ontwikkelen we oplossingen met als doel een passend aanbod te faciliteren en te streven naar duurzame resultaten.

Zorg voor alle cliënten

Mutatio Zorg Nederland B.V. organiseert de zorg op een wijze die aansluit bij de wensen van de cliënt en biedt, waar nodig, (gespecialiseerde) begeleiding en passende zorgverlening. De behoeften, noodzakelijke zorg en ontwikkelingen per doelgroep worden in samenwerking met ketenpartners in kaart gebracht. Daarnaast wordt actief gezocht naar nieuwe initiatieven op het gebied van zorgverlening.

Op deze manier blijft Mutatio Zorg Nederland B.V. een persoonlijke aanbieder van outreachende zorg en geestelijke gezondheidszorg.