Kernactiviteiten van Mutatio Zorg Nederland B.V.

Mutatio Zorg Nederland B.V. werkt cliënt gericht. Vanuit dit vertrekpunt staan de wensen, behoefte en vermogen (verstandelijk en lichamelijk) van de cliënt altijd centraal, deze worden geïnventariseerd en gerealiseerd binnen de grenzen van wat mogelijk is. Mutatio Zorg Nederland B.V. wil actief zijn binnen het spectrum van ambulante begeleiding en dienstverlening en zal daar waar mogelijk participeren binnen ketenzorgprojecten.

Mutatio Zorg Nederland B.V. organiseert de zorg zoals de cliënt dat wenst en kan daarin ondersteuning bieden in de vorm van gespecialiseerde begeleiding. Regionaal zal per doelgroep behoefte gepeild worden met samenwerkende ketenpartners, gekeken naar initiatieven op het gebied van zorgverlening.