Consultatiefunctie voor ketenpartners

Elke casus is uniek en naar gelang de complexiteit is inzicht vanuit andere invalshoeken altijd prettig. Vanuit MZN B.V. bieden wij onze expertise als het gaat om advies, inzicht en aanpak.
In diverse casussen hebben wij als sparringpartner gefungeerd voor bijvoorbeeld de reclassering maar ook als vraagbaak. Vanuit de expertise op het gebied van Zorg, Veiligheid en Sociaal domein kunnen wij meedenken in een casus. Ook een complexe casus waarin de hulp/zorgverlening is vastgelopen.
Wij kunnen hierin van meerwaarde zijn.

MZN B.V. zal in het najaar van 2021 ook starten met casuïstiek samen met de ketenpartners. Hier leren alle partijen van elkaar en is ketengericht werken ook een feit.

Wat kunnen wij in het algemeen aanbieden:

  • Aandacht aan zowel kwetsbare cliënten en cliënten die een minder beperkte maatschappelijke autonomie kennen;
  • Vergroten van maatschappelijke autonomie;
  • Integrale aanpak zorg, veiligheid en maatschappelijke participatie;
  • Versterken van sociale infrastructuur én maatschappelijke participatie;
  • Multidisciplinaire ketensamenwerking vanuit verschillende lagen (lagere overheid, zorgveld, justitieel, politie en Veiligheidshuis);
  • Binnen het vermogen van de doelgroep toewerken naar een evenwichtig kwalitatief leven.