Wet Straffen en Beschermen

Nieuwe wet betekent een nieuwe werkwijze. Per 01 mei 2021 gaat de wet in (overgangsrecht).
De nieuwe wet behelst in het kort dat de gedetineerde in detentie start met een re-integratieplan
(D & R plan – detentie en re-integratieplan). Zo zijn er 6 basisvoorwaarden i.p.v. 5.
Onze ervaring is wanneer een gedetineerde ontslagen wordt uit detentie, dat de gedetineerde al met een forse achterstand start aan zijn resocialisatie. Hierdoor neemt de kans toe op terugval en recidive in oud of nieuw delict-gedrag. Om de kans hierop te verkleinen, werken wij vanuit de  P.I. naar buiten toe samen met de gedetineerde.
Doordat we multidisciplinair werken (ketengericht en intern) is het organiseren van een sluitende aanpak goed te regelen. Wat bedoelen we met ketengericht en intern:

  • Alle betrokken partijen: P.I., reclassering, wijkagenten, zorgverleners, Zorg en
    Veiligheidshuis, informele netwerken, vrijwilligers en etc.
  • Multidisciplinair team MZN B.V.

Zonder consensus is een samenwerking maar moeilijk en komt het een gedetineerde niet ten goede.

In het kort:

  • Vanuit de P. I. naar de maatschappij in samenwerking met de gedetineerde (D & R plan);
  • Wij richten ons op alle cliënten m.u.v. de contra-geïndiceerde cliënten;
  • Eén keten, samenwerking en duidelijke rol & positieverdeling (wie doet wat wanneer);
  • Actuele ontwikkelingen zijn sneller en duidelijk in beeld;
  • Re-integratie, resocialisatie en duidelijke zorgdoelen.