Expertise

Elke casus is uniek en zo ook elke aanpak. Onze kracht is ambulante begeleiding met expertise in o.a. zware psychiatrie (co-morbiditeit).
Wij begeleiden naar de kern en dat is preventie van recidive en toewerken naar stabilisatie voor een cliënt. Borging van maatschappeijke veiligheid is voorwaardelijk in deze. Wij werken resultaatgericht, oplossingsgericht en herstelondersteunend.

 • Consultatiefunctie ketenpartners: Samen met de ketenpartners in vastgelopen of complexe casuïstiek meedenken en/of interveniëren. (meer hierover zie onderstaand)
 • Overbruggingszorg: Wachtlijstkandidaten via een unieke begeleiding stabiliseren met een preventieve grondslag. Cliënten hoeven niet onnodig op de wachtlijst te staan. Juist preventie en stabilisatie zijn onze core doelen en wij interveniëren vrijwel direct.
 • Ambulante begeleiding basis: Ambulante begeleiding waarbij de cliënt een hoge mate van maatschappelijke autonomie kent. Er is sprake van 1 of 2 interventiedomeinen binnen de FARE of de ZRM.
 • Ambulante begeleiding specialistisch: Complexe problematiek met inzet van het multidisciplinair team van MZN BV. De begeleiding kent een hoog intensief karakter en beslaat meerdere contactmomenten per dag.
 • EPA aanpak: Cliënten uit deze doelgroep kennen een specifieke aanpak. Ook in deze werken wij zowel multidisciplinair intern als extern. Ketensamenwerking en het opstellen van een sluitende plan van aanpak is a priori hoe wij te werk gaan.
 • Bemoeizorg: Onze expertise is ook binnen de bemoeizorg. Zorgmijders hebben vaak door de zorg te vermijden een justitieel kader. Een cliënt die zorg mijdt kent een grote kans dat deze wordt geclassificieerd in de doelgroep verwarde personen of EPA doelgroep. Dit zijn 2 verschillende doelgroepen!
 • Begeleid wonen: Vaak is een indicatie beschermd wonen niet van toepassing maar heeft de cliënt wel intramurale zorg nodig. Gezien de politieke ontwikkelingen anticiperen wij op deze koers: minder inzet op de verblijfzorg en cliënt in de eigen omgeving bijstaan met tijdelijk een intensieve ambulante begeleiding en afbouwend naar ambulante begeleiding basis. Zo lang als nodig is en zo kort als het moet.
 • Cultureel sensitief: Wij bedienen tevens de anderstaligen in eigen taal: Papiaments, Marokkaans Berbers, Marokkaans Arabisch, Klassiek Arabisch (midden Oosten en omgeving), Turks, Turks Koerdisch, Surinaamse dialecten en Indisch.
 • Na plaatsing: Wij pakken meteen door na een plaatsingsbesluit en gaan voor de cliënt aan de slag. Dit in samenwerking met betrokken ketenpartners.
 • Werkdagen of cliëntdagen? Wij werken elke dag ongeacht het een weekend is of een feestdag. Maatschappelijke veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en daar ageren wij dan ook op.

Aanvullende expertise:

 • WvGGZ: zorgmachtigingsonderzoek in combi met schakelwet art 2.3 Wfz
 • WZD: doorgeleiden naar de regiebehandelaar voor de WZD stappen alvorens een dwangkader in te zetten.