Verkennend onderzoek i.h.k.v. WvGGZ en WZD

Verkennend onderzoek i.h.k.v. WvGGZ en WZD

Als zorg-expertiseteam zorgen wij i.h.k.v. het zorgvuldigheidsbeginsel dat de gemeente voldoet aan de onderzoeksplicht en de wettelijke afhandelingstermijn. MZCN verkenningsteam doet de zorgmachtigingsbeoordeling conform de wetgeving en werken samen met de melder, betrokken(e), essentiële naasten, O.M. en de gemeente.
Doordat MZCN beschikt over de nodige GGZ expertise om een zorgmachtiging te beoordelen is het veldwerk binnen 14 dagen ook afgerond. MZCN heeft ruim 20 jaar ervaring in het sociaal en zorgdomein en is up-2-date wetstechnisch en uitvoerend.

Wat kan MZCN betekenen voor de gemeente:

Na het opnemen en beoordelen van de melding zijn er drie mogelijkheden: 

  • De MZCN-professional vindt dat een verkennend onderzoek moet worden ingesteld. Hij/zij zet de procedure voor een verkennend onderzoek in gang. 
  • De MZCN-professional vindt dat weliswaar zorg nodig is, maar geen verplichte ggz. Hij/zij schakelt een collega of een externe zorgverlener in (Lokaal Zorg Veld). 
  • De MZCN-professional  verwerkt de benodigde info voor de beoordeling van de melding en geeft dit door aan de triagemedewerker. De triagemedewerker oordeelt dat er geen (enkele) grond is voor vervolgstappen naar aanleiding van de melding.

Het multidisciplinair team van MZCN bestaat uit deskundigen: 

  • psychiater, psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en een GZ huisarts

Heeft u vragen of wilt u meer informatie

U kunt ons elke werkdag bereiken op telefoonnummer
085 – 85 004 3594 of mailen naar: [email protected]