Forensische zorg

Forensische zorg

Mutatio Zorg Nederland BV is forensisch contractpartner van het ministerie van Justitie.

Dit is zorg met justitiële kaders d.m.v. ambulante begeleiding op outreachende wijze aan volwassenen, vanaf 18 jaar, met een vermoedelijke (licht )verstandelijke beperking, GGZ- en/of verslavingsproblematiek. De doelgroep die onder de forensische zorg valt, heeft een strafbaar feit gepleegd en een strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen.

Doel van de ambulante begeleiding is het verhogen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het verminderen van de kans op recidive. Ook in deze aanpak zijn stabilisatie en preventie sleutelwoorden naast de resocialisatie. Ook in de forensische zorg hanteert MZCN de ZRM methode. 

We ondersteunen en begeleiden bij:

  • Financiën, administratie en praktische zaken
  • Passende dagbesteding (sporten, stage lopen, vrijwilligerswerk)
  • Huisvesting
  • Geestelijke en lichamelijke gezondheid
  • Verslaving
  • Sociaal netwerk
  • Vinden van een reguliere baan
  • Juridische ondersteuning

Aanmelden, bezoek en informatie:

Na de aanmelding justitieel aanmeldsysteem (IFZO) neemt de forensische manager van MZCN binnen 5 werkdagen contact op met de verwijzer. Dit kunnen reclassering of het DJI zijn bijvoorbeeld.  

De cliënt kan een oriëntatie bezoek brengen, zich aanmelden of meer informatie over de dienstverlening van MZCN willen weten. De cliënt kan dan contact opnemen met frontoffice van MZCN.

Er zal nadien een intakegesprek plaatsvinden en dit kan op locatie zijn of op kantoor van de verwijzer. Nadien zullen de cliënt en de ambulante begeleider afspreken en samen aan de slag gaan.
We starten altijd met het opstellen van een begeleidingsplan waarin de persoonlijke doelen van de cliënt worden vastgelegd. Daar gaan we gezamenlijk aan werken.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie

U kunt ons elke werkdag bereiken op telefoonnummer
085 – 85 004 3594 of mailen naar: [email protected]