GZ psycholoog

De GZ psycholoog is een regiebehandelaar en in het bezit van een BIG registratie.
De GZP draagt tevens de eindverantwoordelijkheid binnen de forensische zorgplannen.
Een GZP is verantwoordelijk voor het neerzetten van een basis inzake de forensische zorg met regiebehandeling. Ook zal er op strategisch en tactisch niveau worden samengewerkt met het bestuur aangaande bedrijfs- en zorgstructuur, beleid en kwaliteitsborging.
De GZP zal ook worden ingezet als supervisor voor de gedragswetenschapper en de gedragstherapeut.
Er is sprake van regie-eigenaarschap in het zorgproces: zorgcontinuïteit en kwaliteitsborging.
Samen met de gedragsdeskundige zal er vorm worden gegeven aan de inzet van en uitvoering van het zorgplan binnen het multidisciplinaire teams van Mutatio Zorg Nederland BV.

De GZP zet wetenschappelijk gefundeerde psychologische en pedagogische kennis, specifieke vaardigheden en professionele attitudes in om te komen tot een doelmatige diagnostiek, indicatiestelling en psychologische interventies.

Dit betekent dat de GZP:

 • zo veel mogelijk evidence-based werkt;
 • gebruik maakt van (multi-)disciplinaire richtlijnen;
 • gebruik maakt van psychometrisch onderbouwde tests, vragenlijsten en/of (semi-) gestructureerde interviews;
 • zijn handelen onderbouwt op grond van wetenschappelijke kennis
 • De GZP draagt bij aan het realiseren van de zorgdoelstellingen.
 • De GZP verzorgt intakes van cliënten, stelt behandelplannen en in nauw overleg met het uitvoerend forensisch team.
 • De GZP verricht diagnostiek, stelt de behandelplannen op en monitort de voortgang van de uitvoering van de zorgplannen en de cliënten.
 • De GZP neemt deel aan het cyclische multidisciplinair overleg en de intervisiebijeenkomsten voor behandelaars (GZP, gedragswetenschapper en Gedragstherapeut).
 • De GZP signaleert knelpunten in de zorgverlening en levert een bijdrage aan de continue verbetering van de zorgverlening binnen Mutatio Zorg Nederland BV.

De GZP verzorgt tevens praktische instructies aan het uitvoerend forensisch zorgteam voor wat betreft hun aandeel in de uitvoering van de zorgplannen en de omgang met en bejegening van de cliënten.
De GZP en gedragswetenschapper volgen gezamenlijk de ontwikkelingen met betrekking tot de populatie, de forensische zorg en wetenschap. De GZP adviseert het bestuur en management over de wijze waarop deze kennis geïntegreerd kan worden in het beleid van Mutatio Zorg Nederland BV.

Door middel van adviezen, instructies en aanbevelingen draagt de GZP bij aan de deskundigheidsbevordering van het forensisch zorgteam breed.

Wat nog meer…..

Dan willen we toch nog even stilstaan bij de verantwoordelijkheid die je draagt. Want jouw advies heeft impact: op de cliënt, je collega’s en de samenleving. Dat kan ook risico’s meebrengen.
Daarom moet je stevig in je schoenen staan en weten wat je doet. Maar krijg je bij Mutatio Zorg Nederland BV ook de ruimte om meedenken over en te werken aan o.a. nieuwe methodieken en trainingen.

Functie eisen GZ-psycholoog

 • In het bezit bent van een BIG-registratie als GZ Psycholoog;
 • Ruime ervaring in de forensische psychiatrie, ervaring in het werken met patiënten met een juridische maatregel en met risicotaxaties;
 • Sterke communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Aanbod?

 • Een afwisselende baan waarin jij het verschil kunt maken, met een uitdagende doelgroep
 • Een organisatie die je ruimte geeft om jezelf te ontwikkelen
 • Enthousiaste, gemotiveerde teams om mee samen te werken
 • Maximaal 24 uur tot 32 uur per week inzetbaar zijn
 • Prima arbeidsvoorwaarden, inschaling afhankelijk van werkervaring, fwg 60 tot max. fwg 65
  (max. € 5270,- op fulltime basis – 32 uur)
 • Zzp constructie is ook bespreekbaar