Klachtenformulier

Klachtenformulier

Mutatio Zorg Nederland B. V. (MZN B. V.) doet er alles aan om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden, verzorgen, te verplegen en te ondersteunen. Ondersteuning wordt, indien mogelijk en wenselijk, ook zo goed mogelijk geboden aan de naaste(n) van de cliënt. Toch kan het voorkomen dat een cliënt, of diens naaste(n), niet helemaal tevreden is. Als een cliënt, of diens naaste(n), niet helemaal tevreden is, dan horen wij dat graag zodat wij in de gelegenheid zijn de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten te verbeteren en te leren van klachten of uitingen van ongenoegen. Daarbij, en niet in de minste plaats, kunnen wij de ontevredenheid direct en zo goed mogelijk wegnemen. Heeft u een klacht dan kunt u ter aller tijde telefonisch contact met de backoffice opnemen of het klachtformulier invullen en mailen naar: [email protected].
Wij zullen uw klacht zorgvuldig en conform het klachtreglement behandelen.

MZN B.V. is aangesloten bij de klachten en geschillencommissie.