Gedragsdeskundige

Taken:

Als zorginhoudelijk verantwoordelijke voor de ambulante behandeling en begeleiding geeft een GDK leiding aan het forensisch zorgteam. De GDK werkt samen in diverse begeleiding- en behandeldriehoeken, met o.a. de forensisch zorgcoördinator, de casemanager en begeleiders.
Uitgangspunt zijn zorgcontinuïteit, borging van de kwaliteit en maatschappelijke veiligheid.

 • Screenen, voeren van intakegesprekken met de cliënt met als gevolg het opstellen van een zorgplan.
 • Delictanalyse, risicotaxatie en integratief beeld zijn onderdelen van het zorgplan.
 • De GDK werkt naast als leidinggevende op consultatie en advisering van begeleiding en behandeling van de cliënten, je voert regie op het zorgplan en daarin opgenomen behandel/begeleidingsdoelen.
 • Je begeleid interne multidisciplinaire overleggen, intervisie en deskundigheidsbevordering.
 • Je voert risicotaxaties (FARE) uit, kortdurende behandeling en gedragsinterventies uit (o.a. AR op maat).
 • Je wil ook werken met de cliënten dus met je “poten” in de klei staan. Dit betekent pro-actief, outreachend en interactief met de cliënten en jouw team.

Dus in het kort de werkzaamheden van de gedragsdeskundige:

 • Inhoudelijke screening van nieuwe aanmeldingen
 • Intakegesprekken met de cliënt
 • Consultatie, coaching en advisering van begeleiding en behandeling van de cliënten
 • Opstellen van risicotaxatie en formuleren behandelbeleid
 • Regievoering op de risicotaxatie en daaruit geformuleerde behandeldoelen
 • Begeleiden van interne evaluatiebesprekingen over de cliënten en deskundigheidsbevordering.
 • Inhoudelijke bijdrage leveren bij het ontwikkelen van de inhoudelijke protocollen van de organisatie.
 • Schrijven van de beeldvorming van de client
 • Opstellen van het zorgplan
 • Toetsing op de voortgang, uitvoering en kwaliteit van zorgplan en behandelcyclus
 • Vertaalslag maken van effecten van behandel- en begeleidingstraject naar aanpassing zorgplan
 • Gevraagde en ongevraagde adviezen over verbetering rondom begeleiding en de uitvoering van het zorgplan van cliënten
 • Inhoudelijk overleg met collega gedragsdeskundigen en zorgcoördinator

Wat nog meer…..

Dan willen we toch nog even stilstaan bij de verantwoordelijkheid die je draagt. Want jouw advies heeft impact: op de cliënt, je collega’s en de samenleving. Dat kan ook risico’s meebrengen.
Daarom moet je stevig in je schoenen staan en weten wat je doet. Maar krijg je bij MZN BV ook de ruimte om meedenken over en te werken aan o.a. nieuwe methodieken en trainingen.

Vereisten?

 • Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist NVO
 • Academische opleiding tot psycholoog of orthopedagoog
 • Ervaring en deskundig op het gebied van cognitieve, psychologische, psychiatrische en psychosociale problematiek,  behandelingen en de forensische zorg
 • Vertrouwd met het werken binnen het grensgebied tussen forensische zorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ggz en justitie
 • Een onafhankelijke houding en in staat snel te schakelen tussen individu, traject, keten en organisatie
 • Sterke sociale vaardigheden: reflectie, advies, intermenselijke zorg, opbouw en onderhoud relaties.

Aanbod?

 • Een afwisselende baan waarin jij het verschil kunt maken, met een uitdagende doelgroep
 • Een organisatie die je ruimte geeft om jezelf te ontwikkelen
 • Enthousiaste, gemotiveerde teams om mee samen te werken
 • Maximaal 36 uur per week inzetbaar zijn
 • Prima arbeidsvoorwaarden, inschaling afhankelijk van werkervaring, fwg 60
  (max. € 5270,- op fulltime basis – 36 uur).