Beleidsmedewerker integrale zorg

Wie zijn wij?

Mutatio Zorg Nederland B.V. is een zorgbedrijf welke een Wtza erkenning heeft als medisch
specialistisch behandelcentrum GGZ, gecontracteerd is voor de Forensische zorg (Wfz) bij het
Ministerie van Justitie & Veiligheid, WMO contract heeft met de gemeente Rotterdam en GGZ
contract met de zorgverzekeraars (Zvw).

Functie

Als beleidsmedewerker integrale zorg volg jij de ontwikkelingen op het gebied van forensische zorg,
verzekerde zorg, Wmo en Jeugdzorg op de voet. Bovendien ben jij verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van nieuw beleid binnen een integrale omgeving: zorg-, veiligheid- en sociaal domein.
Het maken van dit beleid doe je in samenwerking met het bestuur en het management. Je schrijft
plannen en adviezen die je onder andere voorlegt aan het bestuur, het management en de Raad van
Toezicht.

Je overlegt niet alleen intern of met opdrachtgevers maar ook met de Raad van Bestuur (RvB).
Je maakt in grote lijnen de vertaling tussen uitvoering en beleid. Je bewaakt, toetst en verbetert het
kwaliteitsbeleid van de (integrale) zorg die het operationeel veld levert. Hiermee waarborg je de
kwaliteit en continuïteit van onze zorgverlening. Je bent een spin in het web tussen RvB,
management, operationeel veld en wet- en regelgeving.

Ook adviseer je de RvB en management over de inhoud, relevantie en realisatie van strategische
onderwerpen. Je maakt een vertaalslag van het beleid naar doelstellingen, resultaten, middelen en
planningen. Hiervoor haal je je input uit de organisatie en je zet je ook in voor een regionale
samenwerking binnen veiligheidsregio’s, zorgketenpartijen, gemeenten en justitieel. Voor het advies
aan de RvB ben je in staat om zowel zorg als maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te
vertalen naar strategisch beleid.

Kortom:

Als beleidsadviseur vervul je een toonaangevende rol ten behoeve van de kwaliteit van zowel het
primaire als secundaire zorgproces. Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de
organisatie en het te voeren beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management en
directie.
De essentie van jouw functie is het ontwikkelen, bewaken en toetsen van het kwaliteitsbeleid van de
zorg, ondersteuning en veiligheid. Daarnaast bied je ondersteuning en coaching aan het operationeel
veld waarbij de implementatie en toetsing van het kwaliteitsbeleid.

Ambassadeurschap KFZ namens Mutatio Zorg Nederland B.V.

Je zult ook fungeren als ambassadeur KFZ. Als ambassadeur van het programma Kwaliteit
Forensische Zorg (KFZ) ben je onderdeel van de innovatiemotor binnen Mutatio Zorg Nederland B.V.
en ben je de ‘linking pin’ tussen de organisatie en KFZ. Je zorgt voor goede communicatie, bent op de
hoogte van de ontwikkelde producten en brengt dit voor het voetlicht binnen de eigen organisatie.

Jouw profiel

In je werk is het volgende op jou van toepassing, jij:
• Hebt een vlotte pen;
• Bent communicatief en organisatorisch sterk;
• Verdiept je graag in complexe vraagstukken;
Mutatio Zorg Nederland B.V. – Vacature beleidsmedewerker integrale zorg – versie maart 2023
2 Beleidsmedewerker integrale zorg
• Bent op de hoogte van het zorglandschap en de actuele ontwikkelingen;
• Hebt kennis van het zorgstelsel, forensische zorg (justitiële zorg) en het sociale domein;
• Kunt goed contacten onderhouden en samenwerken met verschillende partijen;
• Bent in staat om op verschillende niveaus het gesprek te voeren;
• Kunt de vertaling maken tussen uitvoering en beleid;
• Houdt van verantwoordelijkheid en vrijheid in je werk;
• Monitort relevante ontwikkelingen op zorggebied;
• Woont relevante informatiesessies (bijv. KFZ en EFP) bij;
• Onderhoudt contact met stakeholders in de zorg;
• Ontwikkelt en implementeert het kwaliteitsbeleid;
• Adviseert bij het inrichten van procesmanagement;
• Ontwikkelt en implementeert de Forensische Leerlijn intern;
• Stelt kwaliteits- en functie-eisen op ten aanzien van de beleidswijzigingen en/of
ontwikkelingen;
• Gedijt goed in een zorgomgeving en je kunt inspelen op ontwikkelingen in die omgeving.

Wat we van jou verwachten

Jij hebt de volgende kennis en ervaring:
• Aantoonbaar hbo/wo werk- en denkniveau;
• Minimaal twee jaar werkervaring als Beleidsadviseur bij een zorgorganisatie en/of gemeente
en/of zorgverzekeraar;
• Kennis van en affiniteit met zorg (ZVW, ForZo en WLZ), (volks)gezondheid, welzijn en Wmo.

Wat je van ons kunt verwachten

• Een aanstelling met uitzicht op een vast contract;
• Een salaris gebaseerd op GGZ CAO tussen de € 3.090,- en € 4.671,- bruto per maand op basis
van 36 uur per week;
• De beschikking over een laptop en telefoon;
• Hybride werken;
• Deskundigheidsbevordering tijdens intervisies en kennissessies;

Daarnaast:

• Je hebt kennis van de actuele professionele standaarden en ontwikkelingen in de
gezondheidszorg, in het bijzonder die van de complexe zorgvragen;
• Je neemt graag initiatief en hebt een ondernemende geest die daarbij de verbinding zoekt
met anderen. Je werkt hierbij klant- en marktgericht;
• Je bent enthousiast, gemotiveerd, creatief en denkt in mogelijkheden en oplossingen;
• Je voelt je thuis in een resultaatgerichte omgeving, die aan grote verandering onderhevig is.

Interesse?

Mail je CV en motivatie aan: [email protected]. Heb je vragen neem dan contact op met directie: mevr.
E. L. Akhiat op telefoonnummer: 06 – 42 73 22 29 of mail: [email protected].