Contra expertise GGZ en Second opinion

Contra expertise GGZ en Second opinion

Een contra-expertise is een nieuw (volledig of gedeeltelijk) onderzoek door een onafhankelijke deskundige. Dit kan een GZ psycholoog maar ook een psychiater zijn.
Een second opinion is een beoordeling van een eerder of reeds bestaand onderzoek door een onafhankelijke deskundige. Dit kan een GZ psycholoog maar ook een psychiater zijn.
Wilt u gebruik maken van de contra expertise of second opinion dan dient u dit zelf te bekostigen. Een zorgverzekeraar kan een second opinion (deels) vergoeden echter verschilt dit per zorgverzekeraar. Overleg eerst met uw zorgverzekeraar voordat u een second opinion via Mutatio Zorg Nederland aanvraagt.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op voor een afspraak of vrijblijvend advies