Waarom wij?

Wat kunnen wij in het algemeen aanbieden:

 • Aandacht aan zowel kwetsbare cliënten en cliënten die een minder beperkte maatschappelijke autonomie kennen;
 • Vergroten van maatschappelijke autonomie;
 • Integrale aanpak zorg, veiligheid en maatschappelijke participatie;
 • Versterken van sociale infrastructuur én maatschappelijke participatie;
 • Multidisciplinaire ketensamenwerking vanuit verschillende lagen (lagere overheid, zorgveld, justitieel, politie en Veiligheidshuis);
 • Binnen het vermogen van de doelgroep toewerken naar een evenwichtig kwalitatief leven.

Doelstellingen:

 • Vanuit de P.I. naar buiten toe volgens de Wrap-around FZ methode©;
 • D.m.v. outreachende en laagdrempelige wijze maatwerk en ondersteuning bieden aan de cliënt;
 • Maatschappelijke status verwerven d.m.v. participatie en maatschappelijke autonomie binnen het vermogen van de cliënt (deelnemen aan maatschappelijk verkeer & versterken sociale infrastructuur);
 • Multidisciplinair werken i.s.m. ketenpartners en deze ook betrekken;
 • In beeld brengen en houden van de cliënt;
 • Communicatie: Korte lijnen en schakels;
 • Directe specialistische interventie;
 • Geen roulatie binnen het team en cliënt is altijd voorzien van begeleiding;
 • Toeleiding naar passende arbeid/school/dagbesteding.

Welke methodieken gebruiken wij o.a.?

 • Triple C
 • ZRM  
 • FARE
 • IRB
 • SCIL
 • ART

Welke disciplines hebben wij in huis?

 • Gediplomeerde hulp- en zorgverleners waaronder sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, forensische zorgbegeleiders en outreachende werkers;
 • Gedragsdeskundigen;
 • GGZ agogen;
 • Zorg & Veiligheidsspecialisten.