Over Ons

Mutatio Zorg Nederland B.V.  biedt op maat gesneden individuele zorgaanpak op basis van diverse methodieken.

Methodisch werken:

Methodisch werken is waar wij voor staan. Intuïtieve kaders zijn mooi maar meten is weten.
Door methodisch te werken, kunnen wij de cliënt begeleiden naar de doelen die het noodzakelijk maken om de maatschappelijke autonomie te versterken en de maatschappelijke veiligheid te borgen. Dit doen wij binnen het vermogen (het kunnen) van een cliënt.

Werkwijze:

Als nieuwe speler werken wij ook anders dan de andere aanbieders.
Wij stappen erop af, maken ons nodig en geven niet op! Wij werken methodisch, weten wat wij moeten meten en begeleiden naar positieve resultaten!
Een kenmerk is dat wij bijv. peer-to-peer (equal leveling) combineren met professionalisme.

Na een plaatsingsbesluit plannen wij de intake met de gedragsdeskundige en zal deze een zorgplan en een FARE taxatieplan opstellen. De FZ manager zal een MDT (multidisciplinair team) vormen naar de zwaarte van de casus.
Wij hebben geen wachtlijsten voor het ambulant veld.

Onze aanpak:

 • Direct contact;
 • 1 plan, 1 aanpak, 1 team;
 • Intensieve specialistische inzet;
 • Multidisciplinaire team: gedragsdeskundige, maatschappelijk werker en ambulante begeleiders met elk eigen expertise (NAH, verslaving, AS I, etc).

Doelgroep:

 • Vanaf 18 jaar
 • GGZ-problematiek (co-morbiditeit incluis)
 • LVB en LVB+
 • Justitiële problematiek
 • Eenvoudige problematiek
 • Zeden
 • Complexe casuïstiek

Contra-indicatie:

 • TBS of PIJ
 • Terrorisme en radicalisering