GGZ-kwaliteitsstatuut

Mutatio Zorg Nederland B.V. heeft als kernpunt kwaliteit van zorg. De Nederlandse GGZ heeft bepaald dat Mutatio Zorg Nederland B.V. voldoet aan alle specifieke toetsingscriteria voor 2021 en 2022 (LKS 3.0). Mutatio Zorg Nederland B.V. heeft derhalve de erkenning conform het kwaliteitsstatuut.